ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

01. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ

02. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

03. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

04. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ

05. ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

06. ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ

07. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄

08. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄

09. ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ

10. ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ

11. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

12. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ

13. ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄

14. ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄

15. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄

16. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄

17. ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ

18. ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ

19. ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ

20. ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΙΑΚΩΒΟΥ

21. ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΥ Α΄

22. ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΥ Β΄

23. ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄

24. ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄

25. ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄

26. ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΙΟΥΔΑ

27. ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

                           ♦♦♦

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

01. ΓΕΝΕΣΙΣ

02. ΕΞΟΔΟΣ

03. ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ

04. ΑΡΙΘΜΟΙ

05. ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ

06. ΙΗΣΟΥΣ ΝΑΥΗ

07. ΚΡΙΤΑΙ

08. ΡΟΥΘ

09. ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄

10. ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β΄

11. ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄

12. ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄

13. ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄

14. ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄

15. ΕΣΔΡΑΣ Α΄

16. ΕΣΔΡΑΣ Β΄

17. ΝΕΕΜΙΑΣ

18. ΤΩΒΙΤ

19. ΙΟΥΔΙΘ

20. ΕΣΘΗΡ

21. ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄

22. ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄

23. ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄

24. ΨΑΛΜΟΙ

25. ΙΩΒ

26. ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ

27. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ

28. ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ

29. ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΩΜΟΝΤΟΣ

30. ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ

31. ΩΣΗΕ

32. ΑΜΩΣ

33. ΜΙΧΑΙΑΣ

34. ΙΩΗΛ

35. ΟΒΔΙΟΥ

36. ΙΩΝΑΣ

37. ΝΑΟΥΜ

38. ΑΜΒΑΚΟΥΜ

39. ΣΟΦΟΝΙΑΣ

40. ΑΓΓΑΙΟΣ

41. ΖΑΧΑΡΙΑΣ

42. ΜΑΛΑΧΙΑΣ

43. ΗΣΑΙΑΣ

44. ΙΕΡΕΜΙΑΣ

45. ΒΑΡΟΥΧ

46. ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ

47. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ

48. ΙΕΖΕΚΙΗΛ

49. ΔΑΝΙΗΛ ΣΩΣΑΝΝΑ

50. ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ

51. ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄