ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Οἱ ἱερεῖς μας ἐργάζονται μέ ίδιαίτερη ἐπιμέλεια καί φροντίδα γιά τήν πνευματική, λειτουργική καί ἁγιαστική διακονία τῆς Ἐνορίας. ῾Η τέλεση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, οἱ Θεῖες Λειτουργίες, τά Ἱερά Μυστήρια, ἡ Ἐξομολόγηση τῶν πιστῶν, οἱ προσωπικές καί οἰκογενειακές ἁγιαστικές τελετές, βρίσκονται σέ ἄμεση προτεραιότητα. Ἐπίσης οἱ ἱερές ἀκολουθίες τῆς ἡμέρας (῾Εσπερινός, Ὄρθρος) τελοῦνται ἀνελλειπῶς.

Οἱ ἱερεῖς μας ἀνταποκρίνονται προθύμως στίς προσκλήσεις τῶν ἐνοριτῶν γιά κατ’ οἶκον ἁγιαστικές τελετές, Θεία Κοινωνία κατακοίτων πιστῶν, κλπ. Πολύ σημαντική εἶναι καί ἡ διακονία τους στά Κοιμητήρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὅπου τελοῦν τίς ἱερές τελετές τῶν κηδειῶν καί τῶν ἐπιταφίων δεήσεων, γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων ἀδελφῶν μας καί παράλληλα στηρίζουν ἠθικά τούς πονεμένους συγγενεῖς καί οἰκείους.

♦♦♦

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Σημαντική εἶναι καί ἡ ποιμαντική δράση πού ἐπιτελεῖται στήν ἐνορία μας. Οἱ ἱερεῖς μας κηρύσσουν τό θεῖο λόγο, τόσο κατά τίς διάφορες ἀκολουθίες, ὅσο καί ἐκτάκτως στό ναό καί τίς αἴθουσες τῆς ἐνορίας μας, «κοπιῶντες ἐν λόγῳ καί διδασκαλίᾳ» (Α´ Τιμ. 4, 11). Μέ κάθε εὐκαιρία καταρτίζουν καί ἐνημερώνουν τούς ἐνορῖτες σέ θέματα πίστεως καί ἀντιαιρετικῆς προστασίας. Μεριμνοῦν ἀδιαλείπτως γιά τήν πνευματική προκοπή τῶν ἐνοριτῶν. Ἀκοῦν μέ προσοχή τά προβλήματά τους καί προσπαθοῦν νά τούς παρηγορήσουν καί νά τούς βοηθήσουν. ῾

Η μέριμνα γιά τή νεότητα ἀποτελεῖ κύριο μέλημα ὅλων μας. Στήν ἐνορία μας λειτουργοῦν Κατηχητικά Σχολεία, τά ὁποῖα ἔχουν ὡς κύριο μέλημά τους νά ὁδηγοῦν τά παιδιά μας στό νΧριστό καί στήν ἐνάρετη ζωή.

Στόν ἱερό Ναό μας, πραγματοποιοῦνται συγκεκριμένα δύο τακτικές ἑσπερινές ὁμιλιές κάθε ἑβδομάδα.

Κάθε Κυριακή στίς 6:00 μ.μ. Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Δανιήλ, πραγματοποιεῖ ἑσπερινές ὁμιλίες μέ διάφορες θεματικές ἑνότητες κάτ' ἔτος. Ἐπίσης, κατά τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, χοροστατεῖ στούς Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς καί στή συνέχεια πραγματοποιεῖ τήν καθιερωμένη ὁμιλία. Συνήθως οἱ ὁμιλίες τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν ἀποτελοῦν ξεχωριστή θεματική ἑνότητα.

Οἱ ὁμιλίες ἔχουν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον καί ἡ πνευματική ὠφέλεια εἶναι μεγάλη γιά ὅσους τίς παρακολουθούν.

 ♦♦♦

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

      ῾Η ἄσκηση τῆς φιλανθρωπίας καί τῆς κοινωνικῆς μέριμνας εἶναι μία ἄλλη σοβαρή διακονία τῆς ἐνορίας μας, κάνοντας πράξη τήν προτροπή τοῦ Ἀπ. Παύλου· «περί τῆς φιλαδελφίας οὐ χρείαν ἔχετε γράφειν ὑμῖν, αὐτοί γάρ ὑμεῖς θεοδίδακτοί ἐστε εἰς τό ἀγαπᾶν ἀλλήλους» (Α´ Θεσ. 4, 9). ῾Η κοινωνία μας εἶναι δυστυχῶς γεμάτη ἀπό ἀναξιοπαθοῦντες συνανθρώπους μας, γιά τούς ὁποίους ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία πονᾶ καί νοιάζεται. Στήν ἐνορία μας λειτουργεῖ φιλανθρωπικό ταμεῖο, τό ὁποῖο ἐνισχύει οἰκονομικά τούς φτωχούς ἀδελφούς μας. Πολύ σημαντική φιλανθρωπική προσφορά τῆς ἐνορίας μας εἶναι καί ἡ λειτουργία τοῦ «Σπιτιοῦ Γαλήνης Χριστοῦ» στό ὁποῖο βρίσκουν καθημερινά ζεστό καί ὑγιεινό φαγητό,  δεκάδες ἄποροι καί ἀβοήθητοι ἐνορῖτες μας.

♦♦♦

Πρόεδρος Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου: τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ: Ἀρχιμανδρίτης Ἀναστάσιος Τασόπουλος.

Μέλη: κ. Ἰωάννης Ἀθανασίου, κ. Σωτήριος Πανουργιᾶς, κ. Βασίλειος Καραντάσης. Ταμίας: κ. Κυριάκος Τσούχλαρης.

 ♦♦♦

Πρόεδρος Ἐνοριακοῦ Ταμείου Φιλανθρωπίας: Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Πετρόπουλος.                

Μέλη: κ. Σοφία Μελιδονιώτη, κ. Ἀσημίνα Θεοδωρακοπούλου, κ. Σωτήριος Πανουργιᾶς (εκπρόσωπος τοῦ Εκκλ. Συμβουλίου) Ταμίας: κ. Μοσχούλα Τόλια.

  ♦♦♦

Ὑπεύθυνος Τομέως Νεότητος ἱεροῦ Ναοῦ: Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Πετρόπουλος.

Κατηχητές - Κατηχήτριες: Γεώργιος Γαρδίκης, Ευστράτιος Μαρίνος, Ανδριάννα Βαζέου, Βασιλική Θεοδωρακοπούλου.

  ♦♦♦

Ἱεροψάλτες ἱεροῦ Ναοῦ: Πρωτοψάλτης ὁ κ. Παναγιώτης Σουσούνης, Μουσικοδιδάσκαλος καί Χοράρχης. Λαμπαδάριος ὁ κ. Ἰωάννης Χρήστου, Μουσικοδιδάσκαλος καί Χοράρχης.

  ♦♦♦

Νεωκόρος ἱεροῦ Ναοῦ: κ. Ἀθανάσιος Σκανδάλης.

 ♦♦♦