Διεύθυνση Ἱεροῦ Ναοῦ: Μητροπολιτικός Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Πλατεία Ἁγίου Νικολάου Καισαριανῆς 16121 Καισαριανή Ἀθήνα

e-mail adress: ag.nikolaos.kaisarianis@gmail.com

♦♦♦

Τηλέφωνα Ἱεροῦ Ναοῦ: (210) 7213522, 7221203 Σπίτι Γαλήνης Χριστοῦ: (210) 7236204 Fax: (210) 7229320

Προβολή Άγιος Νικόλαος σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους