Ὁ ἱερός Ναός μας ἔχει δύο Παρεκκλήσια, τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου & Ἑλένης. Καί τά δύο Παρεκκλήσια εἶναι νεόδμητα καί θεμελιώθηκαν μέ τήν ἀρωγή καί εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Δανιήλ καί μέ τήν μέριμνα τοῦ Προϊσταμένου τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ, Πρωτοπρεσβυτέρου Εὐσταθίου Ἀρκαμούζη.

Τό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νικολάου θεμελιώθηκε τό ἔτος 2006 καί εὑρίσκεται στήν πίσω πλατεία τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ, στή θέση ὅπου ἦταν τό Ἅγιο Βῆμα τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Ὁ βασικός λόγος πού ἱδρύθηκε τό ἐν λόγῳ Παρεκκλήσιο, ἦταν γιά νά «σκεπάσει» τήν Ἁγία Τράπεζα τοῦ Παλαιοῦ Ναοῦ, ἡ ὁποία μετά τήν κατάρρευσή του, εἶχε παραμείνει ἄθικτη καί ἀκάλυπτη ὅλα αὐτά τά χρόνια στό χῶρο τῆς πλατείας.

Τό Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου & Ἑλένης θεμελιώθηκε τό ἔτος 2007 καί εὑρίσκεται ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, στήν ἀριστερή πλευρά τοῦ γυναικονίτη. Ἐπί τῆς Ἁγίας Τραπέζης, τοποθετήθηκε ὁ προσφάτως συντηρηθεῖς Παλαιός Ἐπιτάφιος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ σάν κιβώριο, ὁ ὁποῖος καί ἀποτελεῖ λαμπρό ἱερό κειμήλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας. Ἐπιπλέον, ἔξω ἀπό τό ξυλόγλυπτο τέμπλο τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου, κατασκευάσθηκε μαρμάρινο Σταυροειδές Βαπτιστήριο γιά τίς Βαπτίσεις τῶν ἐνηλίκων.