♦♦♦

Τηλεοπτικός σταθμός

Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών

♦♦♦

Τηλεοπτικός σταθμός 4Ε

«Λυδία η Φιλιππησία»

♦♦♦

Διαδυκτιακός τηλεοπτικός σταθμός «in tv»

♦♦♦