1. ΑΚΙΝΗΤΕΣ ΕΟΡΤΕΣ

♦ Α΄ ΚΥΡΙΑΚΕΣ – ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΟΡΤΕΣ

ΜΗΝΕΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σεπτέμβριος – Απρίλιος

6:00 μ.μ.

7:00 π.μ.

8:30 π.μ.

Μάϊος – Αύγουστος

6:30 μ.μ.

6:45 π.μ.

8:15 π.μ.

Δεκέμβριος - Ιανουάριος

5:00 μ.μ.

7:00 π.μ.

8:30 π.μ.

Φεβρουάριος - Νοέμβριος

5:00 μ.μ.

7:00 π.μ.

8:30 π.μ.

Οκτώβριος - Μάρτιος

5:30 μ.μ.

7:00 π.μ.

8:30 π.μ.

Ιούνιος - Ιούλιος

7:00 μ.μ.

6:45 π.μ.

8:15 π.μ.

 

♦ Β΄ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

Ο Εσπερινός και ο Όρθρος κατά το ανωτέρω πρόγραμμα.

Η Θεία Λειτουργία περί τις 8:00 π.μ.

♦ Γ΄ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

1)Όρθρος & Θεία Λειτουργία.

(Α΄ Θεία Λειτουργία): 4:30 - 6:30 π.μ.

2)Μεγάλες Ώρες Χριστουγέννων -

Μέγας Εσπερινός μετά Θείας Λειτουργίας.

(Β΄ Θεία Λειτουργία): 7:00 – 9:30 π.μ.

 

 ♦ Δ΄ ΕΟΡΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

1) Όρθρος Χριστουγέννων & Θεία Λειτουργία: 5:00 – 8:30 π.μ.

2) Β΄ Θεία Λειτουργία: 9:00 – 10:30 π.μ.

 

♦ Ε΄ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

1) Όρθρος - Μεγάλες Ώρες Θεοφανείων -

Μέγας Εσπερινός μετά Θείας Λειτουργίας: 5:00 – 8:00 π.μ.

2) Μεγάλος Αγιασμός: 8:00 – 9:00 π.μ.

3) Μέγας Εσπερινός Θεοφανείων: 6:00 μ.μ.

♦ Ζ΄ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

1) Όρθρος & Θεία Λειτουργία: 7:00 – 10:00 π.μ.

2) Μεγάλος Αγιασμός: 10:00 – 11:00 π.μ.

2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΟΡΤΕΣ

♦ Α΄ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

1) Μέγα Απόδειπνο.

Την συνήθη ώρα του Εσπερινού κατά τους τυχόντες μήνες.

2) Όρθρος μετά Προηγιασμένης (πρωινή).

Όπως ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία κατά τους τυχόντες μήνες.

3) Εσπερινός μετά Προηγιασμένης (εσπερινή): 6:30 μ.μ

4) Οι Χαιρετισμοί της Θεοτόκου: 7:00 μ.μ.

5) Μέγας Κανών και Ακάθιστος Ύμνος: 6:30 μ.μ.

 

♦ Β΄ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

1) Ώρες και Εσπερινός μετά Προηγιασμένης.

Όπως ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία κατά τους τυχόντες μήνες.

2) ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ - Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ - Μ. ΤΡΙΤΗ

Ακολουθίες Νυμφίου: 7:00 μ.μ.

3) Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ

Μυστήριον Ιερού Ευχελαίου: 4:30 μ.μ.

4) Μ. ΠΕΜΠΤΗ

α) Εσπερινός μετά Θείας Λειτουργίας.

     (Α΄ Θεία Λειτουργία): 5:00 – 7:00 μ.μ.

β) Εσπερινός μετά Θείας Λειτουργίας

(Β’ Θεία Λειτουργία): 8:00 – 10:00 μ.μ.

γ) Ακολουθία Αχράντων Παθών.

(δηλαδή ο Όρθρος της Μ. Παρασκευής): 6:30 – 10:30 μ.μ.

5) Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΤΗ

α) Μεγάλες Ώρες: 8:00 – 10:00 μ.μ.

β) Εσπερινός Αποκαθηλώσεως.

(δηλαδή ο Εσπερινός του Αγίου και Μεγάλου Σαββάτου): 10:00 – 12:00 μ.μ.

γ) Επιτάφιος Θρήνος.

(δηλαδή ο Όρθρος του Μ. Σαββάτου): 6:30 – 9:15 μ.μ.

δ) Έξοδος Λιτανείας Επιταφίου: 9:15 μ.μ.

6) Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ

α) Εσπερινός Κυριακής του Πάσχα μετά Θείας Λειτουργίας.

(Α' Θεία Λειτουργία): 5:00 – 7:00 π.μ.

β) Εσπερινός Κυριακής του Πάσχα μετά Θείας Λειτουργίας.

(Β΄ Θεία Λειτουργία): 8:00 – 10:00 π.μ.

 

♦ Γ΄ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

1) Κωδωνοκρουσία και έναρξη Μεσονυκτικού: 11:00 μ.μ.

2)Τελετή Αναστάσεως: 12:00 μ.μ.

3) Όρθρος και Θεία Λειτουργία του Πάσχα: 12:15 – 2:00 π.μ.

4) Εσπερινός του Πάσχα (Εσπερινός Αγάπης): 10:00 π.μ.