Πατήστε εδώ για να δείτε το CD

♦♦♦

01. Κύριε εκέκραξα

02. Στιχηρά Εσπέρια

03. Δοξαστικόν

04. Θεοτοκίον

05. Απόστιχα

06. Δοξαστικόν Αποστίχων

07. Θεοτοκίον Αποστίχων

08. Απολυτίκια

09. Καθίσματα

10. Πασαπνοάρια

11. Αίνοι

12. Δοξαστικόν Αίνων

13. Θεοτοκίον Αίνων

14. Τον Δεσπότην και Αρχιερέα

15. Πολυχρόνιον Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

♦♦♦