Εξομολογείσθε τω Κυρίω Ήχος πλ. β΄ (Πέτρου Μπερεκέτου)

Αργά Ευλογητάρια

Δοξολογία Ήχος πλ. α΄ (Ν. Ιωαννίδη)

Ασματικόν Άγιος ο Θεός Ήχος α΄

Τρισάγιον - Δύναμις Ήχος α΄

Χερουβικόν ήχος πλ. α΄ (Άρχοντος Πρωτοψάλτου Θρασυβούλου Στανίτσα)

Πάσα πνοή Ήχος α΄ - στιχολογία - προσόμοιον Αγίου Ιωάννου Κουκουζέλη

Δεύτε Ίδωμεν Πιστοί-Τί θαυμάζεις Μαριάμ

Δόξα εν υψίστοις Θεώ

Χριστός γεννάται δοξάσατε

Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε

Αίμα και Πύρ

Νύν αι δυνάμεις των ουρανών

Γεύσασθε και ίδετε ότι Χριστός ο Κύριος

Πεντηκοστήν εορτάζομεν - Πάντα χορηγεί